Vedermödor i skrivandet – och några lösningar

Hej! Denna sajt är till dig som redan skriver eller vill skriva. Målet är att presentera vanliga hinder och deras lösningar samt diskutera hur man får tummen ur och faktiskt gör det. Jag har skapat den som en bas för alla problem jag själv försöker lösa, alla kloka råd jag hittat och inte minst processen från tomt blad till en färdig text

Genom att dela upplevelsen, kanske jag kan hjälpa någon annan. Jag har inte en akademisk examen i skrivandets konst, men jag HAR viljan att skapa. Genom mitt liv har jag publicerat artiklar och noveller i olika medier (och fått betalt för det), men det som redan är skapat är i det förflutna, det är utvecklingen av nästa projekt som är intressant.

Nu vill jag skriva en bok, något jag aldrig gjort. Kanske kommer det att bli bra, kanske jag kommer att misslyckas. Oavsett resultatet – kommer det att bli intressant.